Skip to content

Hva er tanken bak Tanken?

Historie

I 2009 kjøpte eg eiendom i Stavanger sentrum, Tanke Svilandsgate 33, hvor første Tanken stasjon har sitt dagens lys! Planen for eiendommen var å bygge etter Stavanger kommune sin regulering, altså næring i 1 etasje, og bolig i 3 etasjer ovenfor. Hadde ide om å lage 30 studenthybler og Joars Bakeri i 1 etasje. Dette gikk ikke da kommunen sa eg ikke ville klare å ha 0,8 parkeringsplass til hver enhet. Så at en tenker miljø og at studenter kan ta buss, det var nok ikke noe for kommunen.

Da fikk eg arkitekt til å lage nye tegninger, med 6 leilligheter, garasjeanlegg, og ellers et veldig flott bygg/prosjekt! Dette fikk eg lov til av kommunen, men eg fikk ikke bruke leilighetene før eg fikk adkomst til lekeplass, noe nabo nektet å gi bruksrett til. Etter å kastet bort en halv million kroner på arkitekt, stoppet eg prosjektet, og gikk til kommunen til nok en forhåndskonferanse, nemlig hva kan eg gjøre med tomta???

Plansjef og saksbehandler møtte opp, og gikk gjennom eiendommen med meg. Eneste eg kunne gjøre var å ha den rønnå, pusse den opp slik den var, eller lage parkeringsplass på disse 300 m2 tomt! Plansjefen kom deretter inn på formålet tomta hadde før, som kunne og være en mulighet, nemlig bensinstasjon! Der kom Tanken! Siden eg dreiv nå YX Løkkeveien, og hadde et par år erfaring i bransjen, tenkte eg at eg kunne lage en slavestasjon til YX Løkkeveien her borte, ei pumpe som kunne dekke leien så eg slapp å sitte som svarteper med ei tomt eg hadde kjøpt i sentrum til 3,8 mill!

Tok dermed kontakt med YX, og presenterte tankene rundt å få ei ubetjent pumpe her. Det var for YX uaktuelt fordi dei kun skulle ha betjente stasjoner. Så dermed gikk turen videre til Unox, Statoils 123, Shell express og Jæren Olje. Alle kom tilbake med negativt svar. Men eg er ikke den som gir meg så lett, så eg satte igang uten å ha noen kjede i ryggen, tenkte jaja, då får eg bare laga ein kvit stasjon som det kalles! Tok ein runde med utstyr og fikk bestilt dette. Så begynte utfordringen å få gode innkjøpspriser. Etter mange runder med forskjellige aktører, så var en god avtale på plass 🙂

2 veker før åpningen satt eg og en kompis sammen hjemme hos meg og tenkte en må jo finne på et navn! Etter et par glass og mange gode forslag kom plustelig "det er nå Tanken som teller", og dermed var Tanken født i mars, med åpning 28 mars 2015. Oktober 2015 fikk en 2 nye utbetjente stasjoner, Frakkagjerd i Tysvær og Langåker på Karmøy. Det er mange planer på gang, og målet for 2016 er 10 nye stasjoner! Mange eksisterende selveiere i andre kjeder er i god dialog, slik at en håper flest mulig selveiere vil være med på Tanken om at en gir billigere drivstoff direkte til kunden, istedenfor at aksjonærene i de store selskapene stadig skal få mer utbytte!

Den gode historien bak Tanken er faktisk folket som bruker Tanken stasjonene! Det er dere som bruker forbrukermakten deres ved å bruke tanken og støtte opp, slik at en får faste rettferdige priser på drivstoff hele uken 🙂 Tusen takk!

Joar Skorpe, Mai 2016